Regeling Innovatieve Energieprojecten woningcorporaties Groningen van start

10-11-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Groningen 2010, nr. 18 – Milieu, natuur en energie

 

De provincie Groningen start op 11-11-2010 met de Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw 2010-2013 (SIEBB 2010-2013). Via deze regeling kunnen woningcorporaties in Groningen subsidie aanvragen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen in hun bestaande woningvoorraad. Er is subsidie beschikbaar voor:

  • innovatieve maatregelen;
  • energieneutraal maken van woningen;
  • opstellen en uitvoeren van een communicatieplan gericht op de huurders van de woningen.

Aanvraag en budget

Woningcorporaties kunnen hun aanvraag indienen t/m 31-01-2013. Aanvragers moeten voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Aanvragen die vóór 27-11-2010 worden ingediend, vallen nog onder de zogeheten beperkte steun onder Nederlands nationaal kader (de tijdelijke verruiming van de de-minimisgrens van 200.000 euro naar 300.000 euro). De provincie behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

 

De bijdrage is afhankelijk van het type maatregel en varieert van 20% tot 50% van de projectkosten. De maximale subsidie varieert van 10.000 euro tot 200.000 euro.

 

Meer informatie over de regeling is te vinden op de site van uitvoeringsinstantie SNN: http://www.snn.eu/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=2934.

 

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682