Publicatie subsidieregeling Innovatief Reizen van en naar Station

04-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 6894 – Verkeer en Vervoer

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Subsidieprogramma Innovatief Reizen van en naar het Station gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 6894.

Aanvragen

Bedrijven of kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op vernieuwingen in het voor- en natransport van een reis per trein. Een project moet het comfort, gemak, de beschikbaarheid en betrouwbaarheid vergroten van het voor- en natransport van treinreizen. De aanvraagperiode loopt van 01-07-2010 t/m 31-10-2010. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt 3 miljoen euro.