Overijssel publiceert nieuwe subsidieregelingen

19-07-2010 – Provinciaal blad van Overijssel 2010, nr. 2010/0123079 – Openbaar bestuur en regionaal beleid

De provincie Overijssel heeft de subsidieplafonds gepubliceerd van 3 nieuwe subsidieregelingen:

  • Kwaliteitsimpuls Ruimtelijke Kwaliteit, onderdeel groene kwaliteit: 910.000 euro;
  • Cultureel Erfgoed: 347.000 euro;
  • Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: 750.000 euro.

Daarnaast heeft de provincie het plafond voor de subsidie Asbestsanering Bodem voor Particulieren en Agrariërs verhoogd tot 2 miljoen euro.

De nieuwe subsidieregelingen worden binnenkort gepubliceerd op het subsidieloket van de provincie Overijssel.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T 06-27591682