Overijssel publiceert aanvraagperiode POP2

17-09-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Overijssel, nr. 2010/0153088 – Milieu, natuur en energie

De provincie Overijssel heeft een nieuwe aanvraagperiode voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) gepubliceerd. Het gaat om de zogeheten LEADER-as: steun aan projecten die tot stand komen via de plaatselijke groepen van aangewezen LEADER-gebieden in Overijssel.

Aanvragen
De aanvraagperiode loopt t/m 01-11-2010. Als de aanvragen het budget overschrijden, behandelt de provincie de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking). De aanvragen kunnen worden ingediend bij het Europaloket van de provincie en de aanvrager moet vooraf contact opnemen met de LEADER-coördinator.

Achtergrond
POP2 is een Europees cofinancieringsprogramma dat het veranderingsproces op het platteland ondersteunt. De belangrijkste doelen zijn het ontwikkelen van duurzame landbouw, waterbeheer, toerisme en het verbeteren van de kwaliteit van natuur, landschap en leefbaarheid.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682