ORIO: 2e aanvraagronde 2010 geopend

27-07-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft de 2e aanvraagronde 2010 geopend voor de schenkingsfaciliteit ORIO. Centrale overheden kunnen een schenking aanvragen voor cofinanciering van publieke infrastructuur in een ontwikkelingsland. Deze aanvraag mag ook tot stand gekomen zijn op initiatief van een private partij.

Aanvraag
De aanvraagperiode loopt t/m 11-10-2010. Het is verplicht om hiervoor het nieuwe, aangepaste aanvraagformulier te gebruiken.

Doel
Het doel van de schenkingsfaciliteit ORIO is het stimuleren van de betrokkenheid van het internationale bedrijfsleven bij de ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden.

Meer informatie is te vinden op de ORIO-website: http://www.orio.nl/.
 
 
 
Hulp bij aanvragen
Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682