ORIO: 1e oproep 2011 open

16-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Op 15-12-2010 is de eerste aanvraagronde voor 2011 van de schenkingsfaciliteit ORIO geopend. De aanvraagperiode loopt t/m 07-03-2011. In totaal zijn er 2 aanvraagrondes in 2011. De 2e ronde is gepland van eind mei 2011 tot midden september 2011.

ORIO
Het doel van ORIO is het stimuleren van betrokkenheid van het internationale bedrijfsleven bij projecten op het gebied van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden. Via ORIO kunnen centrale overheden in ontwikkelingslanden een schenking aanvragen voor cofinanciering van de publieke infrastructuur.