Oproep Voorlichting en Afzetbevordering Landbouwproducten

15-02-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De Europese Unie heeft de subsidieregeling Voorlichtings- en Afzetbevorderingsacties voor Landbouwproducten op de Binnenmarkt en in Derde Landen opengesteld. Met de subsidieregeling wil de Europese Unie de bekendheid van Europese landbouwproducten buiten de EU vergroten.

Aanvraag en bijdrage

Beroeps- en sectororganisaties uit de landbouw kunnen subsidie aanvragen van 15-02-2010 t/m 31-03-2010 bij Dienst Regelingen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van een campagne. De aanvrager neemt minstens 20% van de kosten voor eigen rekening. Campagnes duren minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar.

Voorbeelden

Voorbeelden van acties in landen buiten de EU zijn:

  • PR en reclame om de kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, etikettering, dierenwelzijn of milieuvriendelijkheid van Europese producten te benadrukken;
  • deelname aan internationale evenementen, beurzen en tentoonstellingen;
  • voorlichtingsacties voor producten met een beschermde streeknaam of beschermde oorsprongsnaam;
  • studies naar nieuwe markten.

Meer informatie is te vinden op het LNV-loket.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz