Oproep Trans-Europees Energienetwerk (TEN-E) 2011

23-12-2010 – Publicatieblad van de EU 2010, nr. C352 – Milieu, natuur en energie

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd voor het trans-Europees energienetwerk (TEN-E ). Een bijdrage is beschikbaar voor projecten met een doelstelling die past binnen het werkprogramma van het trans-Europees energienetwerk voor 2011. Het budget voor 2011 bedraagt 24.150.000 euro. De aanvraagperiode loopt t/m 28-02-2011.

Gedetailleerde informatie over de oproep is te vinden op: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm .