Oproep Life+ 2010 gepubliceerd

04-05-2010 – Publicatieblad van de EU 2010, nr. C114 – Milieu, natuur en energie

De Europese Unie heeft een oproep gepubliceerd voor de selectieronde 2010 van het programma LIFE+. LIFE+ is een Europees subsidieprogramma voor natuur- en milieubeleid. De oproep betreft de thema’s:

  • Natuur en Biodiversiteit: doelstelling is het beschermen van natuurlijke systemen, natuurlijke habitats en wilde flora en fauna;
  • Milieubeleid en Bestuur: doelstelling is het ontwikkelen van beleid op het gebied van onder andere klimaatverandering, water, lucht, bodem, natuurlijke hulpbronnen en innovatie;
  • Informatie en Communicatie: doelstelling is informatievoorziening en bewustmaking over milieuaangelegenheden, waaronder de preventie van bosbranden.

Aanvraag en budget
Aanvragers kunnen hun voorstel t/m 01-09-2010 indienen bij Agentschap NL. Voor de oproep 2010 is in totaal 243 miljoen euro beschikbaar. Voor Nederland is een bedrag van ruim 7,8 miljoen euro beschikbaar. De bijdrage voor alle 3 de thema’s is maximaal 50% van de projectkosten. Voor het thema Natuur en Biodiversiteit geldt in uitzonderlijke gevallen een bijdrage van maximaal 75%. Meer informatie is te vinden op de websites van LIFE+ en Agentschap NL.