Openstellingen LNV-subsidies in 2011

16-11-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het LNV-Loket heeft op zijn website een overzicht gepubliceerd van de openstellingen in 2011 van de Regeling LNV-subsidies. De openstellingsdata en budgetten zijn onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Het overzicht is te vinden op:

www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad=portal&_schema=portal.

Wilt u deze subsidies aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682