Openstellingen Energie-innovaties Glastuinders 2010

08-01-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van LNV opent op 01-02-2010 de 1e aanvraagperiode in 2010 van de subsidieregeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI). De 1e aanvraagperiode loopt t/m 12-03-2010. De 2e aanvraagperiode in 2010 loopt van 15-09-2010 t/m 29-10-2010.

Budget

Voor semi-gesloten kassystemen is per openstelling 5 miljoen euro beschikbaar en voor overige innovatieve energiesystemen 8 miljoen euro.

Verschillen met 2009

In 2010 zijn er een aantal verschillen met de openstelling van 2009. De belangrijkste verschillen zijn:

  • aanvragen kan alleen digitaal;
  • een project kan onder bepaalde voorwaarden met 1 jaar worden verlengd;
  • een bankverklaring is verplicht;
  • systemen voor Het Nieuwe Telen komen voor subsidie in aanmerking.

Vooraf advies

Ondernemers kunnen hun projectidee van tevoren laten bekijken door Dienst Regelingen. Zij krijgen dan advies of een subsidieaanvraag zinvol is. Meer informatie is te vinden op de site van LNV-loket.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz