Openstelling subsidies natuurbeheer Noord-Holland

11-10-2010 – Provincie Noord-Holland – Milieu, natuur en energie

 

De provincie Noord-Holland heeft voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) de aanvraagperiode bekendgemaakt voor natuurbeheer:

  • voor beheersubsidie: aanvraagperiode loopt van 15-10-2010 t/m 14-01-2011;
  • voor functieverandering en/of inrichtingssubsidie: aanvraagperiode loopt van 01-01-2011 t/m 31-12-2011.

SNL

Het SNL is een landelijk subsidiestelsel, dat in de plaats is gekomen van de 12 provinciale subsidieregelingen natuurbeheer (PSN’s) en de 12 provinciale subsidieregelingen agrarisch natuurbeheer (PSAN’s). Het SNL is gefaseerd ingevoerd.