Opening 2e ronde 2010 Integraal Duurzame Stallen gewijzigd

28-07-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de 2e aanvraagperiode voor de subsidieregeling Investeringen in Integraal Duurzame Stallen gewijzigd. Eerder maakte LNV bekend dat de aanvraagperiode zou lopen van 02-08-2010 t/m 31-08-2010. De aanvraagperiode loopt nu van 15-09-2010 t/m 15-10-2010.

Aanvraag en budget
De subsidieronde staat alleen open voor ondernemers die tijdens de 1e openstelling van 01-02-2010 t/m 28-02-2010 geen subsidie hebben gekregen. De maximale subsidie is 400.000 euro en het subsidieplafond bedraagt 16 miljoen euro.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682