OESO oproep 2011 voor onderzoek in de agrifoodsector

12-05-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft een oproep gepubliceerd binnen de Co-operative Research Programme (CRP). Het CRP is een programma voor het stimuleren van internationaal onderzoek. Via het CRP verstrekt de OESO beurzen voor onderzoek en conferenties op het gebied van duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen in de landbouw, visserij en voedselproductie.

Aanvraag

Het CRP heeft 2 financieringsvormen:

  • onderzoeksbeurzen (Research Fellowships), bestaande uit reiskosten en een onkostenvergoeding voor onderzoek in een andere OESO-lidstaat;
  • sponsoring van conferenties, bestaande uit een bijdrage voor sprekers uit OESO-lidstaten op een wetenschappelijk relevante conferentie.

De aanvraagperiode voor de Research Fellowships is 05-09-2010. De aanvraagperiode voor de sponsoring van conferenties loopt t/m 15-09-2010. Meer informatie is beschikbaar op de website van de OESO: www.oecd.org/agriculture/crp.