Noord-Hollandse subsidie voor bio-energie uit landschapsbeheer

17-08-2010 – Provincie Noord-Holland – Milieu, natuur en energie

De provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: Bio-energie uit Landschapsbeheer Noord-Holland 2010.

Doel
Bio-afval dat ontstaat door landschapsbeheer, zoals snoeiafval en bermmaaisel, wordt meestal gebruikt voor compost, maar zou ook gebruikt kunnen worden voor het opwekken van bio-energie. Doel van de nieuwe regeling is dat meer bio-afval uit landschapsbeheer wordt gebruikt voor bio-energie.

Voorwaarden
Subsidie is beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en realisatieprojecten. Voorwaarde is wel dat het gaat om reststromen. Een reststroom is dat gedeelte van een bestaande biomassastroom dat niet nuttig kan worden hergebruikt of dat niet om ecologische redenen in de natuur behouden dient te blijven.

Aanvragen
Landschapsbeheerders als natuurbeheerders, waterschappen en gemeenten kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 50.000 euro. Het subsidieplafond is 250.000 euro. De aanvraagperiode loopt van 17-08-2010 t/m 31-10-2010. De provincie behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking).

Voor haalbaarheidsonderzoeken m.b.t. bioenergie neemt u contact op met Holland Biomass 4 Energy Solutions.
Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682