Noord-Holland bevriest ILG-subsidie

18-11-2010 – Provincie Noord-Holland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om de subsidieverlening vanuit het ILG Noord-Holland tijdelijk stop te zetten. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van de provincie.

Brief
Gedeputeerde Staten hebben het besluit voor de subsidiestop genomen naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In deze brief staat dat de regering geen geld meer beschikbaar stelt voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Alle financiële verplichtingen die provincies vanaf nu aangaan, zijn voor eigen rekening zijn.

Pas op de plaats
Provincie Noord-Holland zegt dergelijke uitgaven niet zelf te kunnen bekostigen. Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken, maakt de provincie tijdelijk pas op de plaats. De komende weken gaat de provincie preciezer in kaart brengen hoe zij kan omgaan met projecten die mogelijk in de knel komen.

Niet volgens afspraak
Volgens de provincie is het voorstel van de staatssecretaris in strijd met de afspraken uit de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Het voorstel plaatst provincie en betrokken partijen in een lastige positie. Veel lagere overheden zijn al financiële verplichtingen aangegaan van de ILG voor gebiedsprogramma’s en projecten die in voorbereiding zijn.

De politieke weg
In een gesprek op maandag 15-11-2010 hebben de provincies geprobeerd om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen. Dat is niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de provincie is de hoop nu gericht op de Tweede Kamer. Volgende week komt het voorstel van de staatssecretaris in de kamer aan bod.

De juridische weg
Mocht de Tweede Kamer het voorstel van de staatssecretaris steunen, dan kunnen de provincies nog overwegen om naar de rechter stappen. Op dit moment onderzoeken juristen van de provincie of het mogelijk is om het Rijk via de rechter te dwingen zich aan de afspraken te houden.