Noord-Brabant publiceert subsidieregeling Meer Met Minder

01-02-2011 – Provinciaal blad van Noord-Brabant 2011, nr. 27 – Milieu, natuur en energie

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling Meer Met Minder gepubliceerd. Via deze regeling kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende voorzieningen.

Aanvraag
Woningeigenaren in Noord-Brabant kunnen een aanvraag indienen t/m 30-09-2011. De provincie behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Budget
De bijdrage wordt bepaald aan de hand van een energielabel. Dit is een energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. De subsidie bedraagt 500 euro per aanvraag wanneer 1 labelstap is gemaakt en 950 euro per aanvraag wanneer 2 of meer labelstappen zijn gemaakt. Voor de regeling is een budget beschikbaar van 1,5 miljoen euro.

Wilt u deze subsidie aanvragen en maatregelen nemen in uw woning, neemt u dan contact op met Energie in Actie.

Adviseur Ben Dull helpt u graag verder: T06-51560396