Noord-Brabant publiceert plafonds ILG en Subsidie Water

28-07-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Noord-Brabant 2010, nr. 132 – Milieu, natuur en energie

 

Noord-Brabant heeft de subsidieplafonds gepubliceerd van 2 watergerelateerde pMJP-doelen. (provinciaal Meerjarenprogramma-doelen) voor 2010. Het gaat om de volgende subsidieplafonds:

 

Tijdelijke subsidieregeling Inrichting Landelijk Gebied Noord Brabant (ILG):

  • aanpak verdroging TOP-lijstgebieden: 13 miljoen euro;
  • integraal beek- en kreekherstel: 12,5 miljoen euro;
  • verbetering waterkwaliteit EHS: 8 miljoen euro.

Vaststelling subsidieplafonds provinciale pMJP-doelen:

  • provinciale aanpak beek- en kreekherstel (excl. waterberging) en aanleg vispassages: 4,5 miljoen euro;
  • regionale waterberging: 0 euro.

 

Aanvraag

 

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De provincie beoordeelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst en op basis van de criteria van de Beleidsregel subsidie water.

 

 
Contact
Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682