Noord-Brabant publiceert plafonds 2010 Provinciale Waterplan

28-07-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Noord-Brabant 2010, nr. 150 – Milieu, natuur en energie

 

De provincie Noord-Brabant heeft de subsidieplafonds 2010 voor het Provinciale Waterplan (PWP) 2010 gepubliceerd.

 

Thema’s uit WHP
Het Provinciale Waterplan (PWP) krijgt 2 nieuwe thema’s, die afkomstig zijn uit het Waterhuishoudingsplan (WHP). Het WHP is op 22-12-2010 vervallen en is opgegaan in het PWP. De 2 nieuwe thema’s met bijbehorende subsidieplafonds zijn:

  • duurzame industriële watervoorziening en waterbesparing bodemenergiesystemen. Budget: 300.000 euro;
  • alternatieven openbare watervoorziening waterleidingbedrijven. Budget: 1 miljoen euro.

De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en op basis van de criteria van de Beleidsregel subsidie Water.

 

Geen budget
Voor de 4 volgende thema’s uit het Waterplan stelt de provincie in 2010 geen budget beschikbaar:

  • omgaan met water in bebouwd gebied;
  • verbetering waterkwaliteit/aanpak diffuse bronnen, waaronder duurzaam terreinbeheer bij gemeenten (reductie bestrijdingsmiddelen);
  • herstel van kansrijke vennen;
  • agrarisch grondwaterbeheer.

 
 
Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682