Nieuwe voorstellen voor Milieulijst 2011

16-06-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Bedrijven kunnen t/m 02-09-2010 voorstellen indienen voor de Milieulijst 2011. Dat heeft Agentschap NL bekendgemaakt. De voorstellen worden getoetst aan de hand van bepaalde criteria die te vinden zijn op de site van de MIA/VAMIL. Het inschrijfformulier voor het indienen van een voorstel is ook te downloaden op de site.
De Milieulijst 2011 wordt tegen het einde van 2010 gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer informatie:
Adbrevio Consult

Rob Korten: T 06-27591682 of [email protected]