Nieuwe tender Waddenfonds

28-01-2010 – Ministerie van VROM – Milieu, natuur en energie

Het ministerie van VROM heeft een nieuwe tender bekendgemaakt van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds. De aanvraagperiode voor deze tender loopt van 22-03-2010 t/m 29-04-2010.

Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014

Voor deze nieuwe tender heeft het ministerie van VROM het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 gepubliceerd. In het plan worden 13 programma’s vastgesteld. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een project passen binnen 1 van deze programma’s.

Achtergrond

Uit de 2 tenders van 2007 en 2008 bleek dat er binnen de bestaande regeling teveel ruimte bestond voor het indienen van zeer verschillende projecten, groot en klein, wat leidde tot een te grote versnippering van de in te zetten middelen. Daarnaast ontbrak er een helder afwegingskader, waardoor het afwegingskader afhankelijk werd van de ingediende projecten, inplaats van andersom.

Het nieuwe uitvoeringsplan moet zorgen voor meer inhoudelijke sturing en samenhang. Daarnaast biedt het nieuwe uitvoeringsplan een helder afwegingskader voor de beoordeling van projecten.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz