Nieuwe tender voor energieprojecten in ontwikkelingslanden

01-10-2010 – Staatscourant 2010, 15191 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

De minister van Buitenlandse Zaken heeft de nieuwe tender bekendgemaakt van het Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten. De aanvraagperiode loopt van 01-10-2010 t/m 18-01-2011. Het subsidieplafond voor deze tender is 8,37 miljoen euro.

Daey Ouwens Fonds
Doel van de Daey Ouwens Fonds is om meer mensen in de Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s) toegang tot energie te geven door de bevordering van kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten. Subsidie is beschikbaar voor ondernemingen, NGO’s, kennisinstellingen of lagere overheden uit zowel MOL’s als andere landen.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682