Nieuwe subsidies toerisme Overijssel

18-05-2010 – Provincie Overijssel – Ondernemen en investeren

De provincie Overijssel komt met 3 nieuwe subsidieregelingen voor het toerisme:
  • Boerenlandpaden;
  • Bedrijfsnatuurplannen (BMP);
  • Innovatief Ondernemen Toeristisch Overijssel (IOTO).
Boerenlandpaden
Via Boerenlandpaden is subsidie beschikbaar voor boerenlandpaden, die als recreatieve wandelroutes kunnen worden gebruikt. Agrariërs of collectieven zoals natuurverenigingen of dorpsraden kunnen voor de wandelpaden een beheersvergoeding krijgen. Een agrariër kan een vergoeding van 0,45 euro per strekkende meter per jaar krijgen op basis van een meerjarig contract.
Bedrijfsnatuurplannen
Via Bedrijfsnatuurplannen is subsidie beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van een Bedrijfsnatuurplan dat zich richt op de inrichting en de ontsluiting van het bestaande recreatiebedrijf. De regeling staat open voor campings, bungalowparken en hotels. De subsidie bedraagt 50-75% van de kosten en maximaal 20.000 euro.
Innovatief Ondernemen Toeristisch Overijssel
Via deze regeling kunnen toeristische bedrijven zich opgeven voor bedrijfsscans, bedrijfsadviezen en workshops. Voor een bedrijfsscan ter waarde van 1.000 euro betaalt een onderneming zelf 100 euro. Voor een bedrijfsadvies ter waarde van 2.000 euro betaalt een onderneming zelf 250 euro. De workshops zijn gratis. Meer informatie is beschikbaar op de website van de provincie Overijssel.