Nieuwe subsidieregeling voor industriële warmtebenutting

12-03-2010 – Staatscourant 2010, nr. 3775 – Milieu, natuur en energie

Minister Van de Hoeven van Economische Zaken stelt 10,5 miljoen euro beschikbaar in 2010 voor een nieuwe subsidieregeling Programma Industriële Warmtebenutting. Met de nieuwe regeling wil de minister een beter gebruik stimuleren van restwarmte en duurzame warmte in de industrie.

Aanvragen

Via de regeling is subsidie mogelijk voor 2 zaken:

  • haalbaarheidsonderzoek voor efficiënter gebruik van warmte in de industrie;
  • investeringen in warmte-uitwisseling tussen bedrijven of opwekking van hernieuwbare warmte die wordt geleverd in een bestaand warmtenet.

Haalbaarheidsonderzoek

De subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 100.000 euro. De aanvraagperiode loopt van 13-03-2010 t/m 29-10-2010. De minister behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond in 2010 voor dit onderdeel van de regeling is 2,5 miljoen euro.

Investeringsprojecten

De subsidie voor investeringsprojecten bedraagt maximaal 40% van de projectkosten en maximaal 1 miljoen euro. De aanvraagperiode loopt van 15-03-2010 t/m 19-08-2010. De minister behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking). Het subsidieplafond in 2010 voor dit onderdeel van de regeling is 8 miljoen euro.

Subsidieadvies nodig? http://www.wbso.biz/