Nieuwe subsidie voor kennisinfrastructuur

21-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 7633 – Onderzoek en ontwikkeling

De minister van Economische Zaken heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd op het gebied van kennisinfrastructuur: het Valorisatieprogramma. Valorisatie is het vermogen van een kennisinfrastructuur om kennis beschikbaar te stellen en toe te passen in nieuwe producten, processen en diensten.

Aanvragen
Samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, banken, onderwijsinstellingen en overheden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de valorisatie vergroten. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 5 miljoen euro. De aanvraagperiode loopt van 01-06-2010 t/m 31-12-2010. De minister behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Vervanging
Het Valorisatieprogramma vervangt de subsidieregeling Kennisexploitatie en het onderdeel Centres of Entrepreneurship van de subsidieregeling Ondernemerschap en Onderwijs.

Meer informatie: http://www.wbso.biz/