Nieuwe subsidie voor internationale waterprojecten

05-07-2010 – Staatscourant 2010, nr. 10283 – Onderzoek en ontwikkeling

 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Tijdelijke Subsidieregeling Wereldwijd Werken met Water gepubliceerd. Subsidie is beschikbaar voor internationale onderzoeksprojecten op het gebied van waterbeheer.

  

 

 

Aanvragen
Internationale samenwerkingsverbanden van ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en non-profit organisaties kunnen subsidie aanvragen. Projecten moeten passen binnen 1 of meer van de volgende thema’s:

  • klimaat;
  • voedsel en ecosystemen;
  • drinkwater & sanitatie (incl. afvalwater);
  • veiligheid;
  • governance.

De aanvraagperiode loopt van 6-7-2010 t/m 15-9-2010. De minister behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectkosten en maximaal 500.000 euro. Het subsidieplafond voor 2010 is 4 miljoen euro.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T 06 275 91 682

http://www.adbrevio.nl/