Nieuwe regeling voor landschapsontwikkelingsplannen

24-03-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de vernieuwde landschapsontwikkelingsplannen gepubliceerd: het Landschapsontwikkelingsplan 2010+.

Snellere financiële afhandeling

In de vernieuwde regeling ligt het accent meer op de uitvoering van de plannen. Gemeenten krijgen meer vrijheid om de rijksbijdrage voor de landschapsontwikkelingsplannen naar eigen inzicht te besteden. De nieuwe regeling moet ook zorgen voor vermindering van verantwoordingslasten en een snellere en gemakkelijkers financiële afhandeling.

Aanvraag

Gemeenten kunnen van 01-04-2010 t/m 31-05-2010 individueel of in samenwerkingsverband een subsidieaanvraag indienen. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar.

Agenda Landschap

De regeling voor landschapsontwikkelingsplannen komt voort uit de Agenda Landschap. Hierin is het landschapsbeleid van de rijksoverheid vastgesteld. De uitvoering van het landschapsbeleid verloopt langs 3 sporen:
· zorgvuldig omgaan met de ruimte;
· het betrekken van burgers en bedrijven;
· het zorgen voor een duurzame financiering van het landschap.

Het Landschapsontwikkelingsplan 2010+ is te vinden op de site van het LNV-loket.

Advies nodig? www.wbso.biz