Nieuwe regeling voor draagvlak duurzaam voedsel

07-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 6904 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van LNV heeft een nieuw onderdeel gepubliceerd binnen de Regeling LNV-subsidies: Draagvlak Duurzaam Voedsel. Via de regeling is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het vergroten van de aandacht en het draagvlak voor duurzaam voedsel. De regeling is bedoeld als pilot en zal worden gebruikt bij de ontwikkeling van het subsidiebeleid van LNV.

Aanvraag en budget

De regeling staat open voor non-profitorganisaties. De aanvraagperiode loopt van 01-07-2010 t/m 31-07-2010. Het ministerie behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking). De subsidie bedraagt minimaal 15.000 euro en maximaal 75.000 euro per project. Het subsidieplafond is 500.000 euro. Op 09-06-2010 houden Dienst Regelingen en Agentschap NL een voorlichtingsmiddag.

Meer informatie is beschikbaar via het LNV-loket.

Hulp bij de aanvraag nodig? http://www.wbso.biz/