Nieuwe openstellingen voor innovatie in de visketen

02-08-2010 – Ministerie van LNV – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 2 subsidieregelingen voor innovatie in de visketen opengesteld:

  • Innovatie in de Visketen;
  • Collectieve Acties in de Visketen.

De regelingen maken deel uit van de Regeling LNV-subsidies, onderdeel Maatregelen van Gemeenschappelijk Belang Visserij. De aanvraagperiode voor beide regelingen loopt van 01-08-2010 t/m 31-08-2010. In totaal is een budget van 4 miljoen euro beschikbaar (2 miljoen euro per regeling).

Resultaten vorige openstelling
Bij de vorige openstelling van de 2 regelingen heeft de minister in totaal 22 projecten gesubsidieerd (11 projecten per regeling) voor een bedrag van 5,5 miljoen euro. Gehonoreerde projecten waren onder andere:

  • voedingstechnologie voor schelpdieren;
  • automatisch mosseloogstsysteem;
  • vermindering van bijvangst;
  • bedwelmingsapparaat voor vis

Contact

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682