Nieuwe openstelling Certificering in de Visketen

05-08-2010 – Ministerie van LNV – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Regeling LNV-subsidies, Certificering in de Visketen opnieuw opengesteld. Via deze regeling kunnen samenwerkingsverbanden van visserijondernemingen subsidie aanvragen voor het certificeren van milieuvriendelijke productiemethoden in de visserijsector.

Aanvraag en budget
De aanvraagperiode loopt van 01-09-2010 t/m 30-09-2010. Anders dan bij voorgaande openstellingen, kunnen aanvragers nu een voorschot van 50-80% krijgen. De subsidie wordt toegekend op basis van loting onder alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen. Voor de openstelling is 1 miljoen euro beschikbaar. De minister streeft ernaar om hiermee minimaal 10 certificeringstrajecten te subsidiëren.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682