Nieuwe Innovatie Attachés benoemd

WBSO.biz

Agentschap NL heeft 2 nieuwe Innovatieraden en 2 nieuwe Innovatie Attachés benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij starten deze zomer in hun nieuwe functie.

Nieuwe IA-posten

Het betreft tevens 2 nieuwe posten, te weten in Brazilië en Rusland. Daar waren eerder geen Innovatie Attachés actief, maar gezien de opkomst van deze economieën neemt het belang aan bevordering van technisch-wetenschappelijke samenwerking met deze landen snel toe.

Moskou

Mevrouw drs. J. ten Holter wordt Innovatie Attaché in Moskou en zal deze nieuwe post gaan opzetten vanuit de ambassade. Joyce ten Holter is sinds 2004 in dienst bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Momenteel werkt zij als Rusland-coördinator bij Agentschap NL.

San Francisco

De heer dr. R. Thijssen wordt Innovatie Attaché in San Francisco. Hij volgt daarmee Marc Nellen op die teruggekeerd is naar het departement in Den Haag. Robert Thijssen is sinds 2007 in dienst bij het ministerie van EL&I. Hij is nu beleidsmedewerker bij de directie Kennis en Innovatie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie.

Washington

De heer drs. R. Kleinenberg wordt Innovatieraad in Washington. Roger Kleinenberg is sinds 1985 in dienst bij het ministerie van EL&I. Momenteel werkt hij bij Agentschap NL als Coördinator Investeringsklimaat en Innovatie bij the Netherlands Foreign Investment Agency.

Sao Paulo

De heer ir. T. Groothuizen wordt Innovatieraad in Sao Paulo. Theo Groothuizen is sinds 2006 in dienst bij het ministerie van EL&I. Hij was eerder werkzaam als Technisch-Wetenschappelijke Raad in New Delhi.

Buitenlandnetwerk Agentschap NL

Vanuit de verschillende Nederlandse ambassades houden medewerkers van Agentschap NL – als onderdeel van het ministerie van EL&I – zich bezig met bevordering van technisch-wetenschappelijke (R&D-) samenwerking tussen Nederlandse topsectorspelers en buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast zijn er medewerkers voor handels- en investeringsbevordering (NFIA), en Landbouw Attachés.

Netwerk van Innovatie Attachés

Het Netwerk van Innovatie Attachés heeft van het ministerie van EL&I de opdracht om technisch-wetenschappelijke en strategische samenwerking voor en met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die actief zijn in het buitenland te bevorderen. Het gaat om het stimuleren van (R&D) netwerken tussen bedrijven en kennisinstellingen in landen waar de attachés actief zijn en het initiëren van innovatieve R&D-samenwerkingsverbanden. Door Nederlandse topsectoren te ondersteunen in hun internationale en strategische R&D-ambities verbeteren Innovatie Attachés het innovatievermogen van Nederland. Het Netwerk van Innovatie Attachés is onder meer actief vanuit Nederlandse vertegenwoordigingen in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, de Europese Unie, in Israël, de Verenigde Staten, Canada, India, Japan, China, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea. De thuisbasis van het IA-netwerk is onderdeel van Agentschap NL.

Bron: AgentschapNL