Meer EU‑steun voor de bijenteelt

14-09-2010 – Europese Commissie, 14-09-2010 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De Europese Unie verhoogt de komende jaren de financiële steun voor de bijenteelt. In de afgelopen periode (2008-2010) bedroeg de EU-steun 26 miljoen euro per jaar. In de komende periode (2011-2013) stelt de EU een bedrag van 32 miljoen euro per jaar beschikbaar. In Nederland kunnen ondernemers in de bijenteeltsector de komende periode rekenen op financiële steun van ongeveer 300.000 euro per jaar.

Nationaal programma
Alle 27 EU-lidstaten hebben bij de Europese Commissie een nationaal programma 2011‑2013 ingediend om de productie en de afzet van bijenteeltproducten te verbeteren. De Europese Commissie heeft de programma’s van alle lidstaten goedgekeurd. De programma’s hebben betrekking op verschillende maatregelen, zoals de bestrijding van de varroamijtziekte, herbevolking van de bijenbestanden en programma’s voor toegepast onderzoek en technische bijstand.

Achtergrond
In de afgelopen jaren kreeg de bijenteeltsector te maken met een niet eerder geziene sterfte bij de bijenvolken. Hierdoor komt niet alleen de economische situatie van de bijentelers, maar ook de biodiversiteit onder druk te staan. De nationale programma’s moeten dit verlies aan bijen gedeeltelijk vergoeden.