Meer bedrijven krijgen steun voor innovatie via de WBSO

WBSO.biz

Het aantal ondernemingen dat in 2011 gebruik heeft gemaakt van de WBSO is voor het vierde jaar op rij toegenomen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de WBSO over 2011 in de uitgave ‘Focus op speur- en ontwikkelingswerk’.

Meer R&D in 2011

In 2011 zijn meer aanvragen en R&D-uren toegekend aan bedrijven dan in 2010. Waren dit in 2010 nog 31.500 aanvragen en 73.700 R&D-arbeidsjaren, in 2011 is dit opgelopen tot 33.700 aanvragen en 75.330 arbeidsjaren. In totaal heeft het Nederlandse bedrijfsleven in 2011 zo’n 3,5 miljard euro aan R&D-loon uitgegeven. Een deel van deze loonkosten kunnen bedrijven via de WBSO aftrekken van de fiscale winst. Het totale toegekende bedrag aan R&D-loon is in 2011 uitgekomen op ruim een miljard euro, hiervan ging ruim 73% naar het MKB.

Evaluatie

In 2011 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en het doelgroepbereik van de WBSO. Uit het onderzoek blijkt dat de WBSO daadwerkelijk de uitgaven voor R&D bij bedrijven stimuleert. Op iedere euro WBSO-voordeel leggen bedrijven zelf een bedrag bij van naar schatting 55 tot 99 eurocent. De bedrijven die onderzoek doen maken goed gebruik van de WBSO. Bij bedrijven met 10 of meer onderzoeksmedewerkers ligt dit op ongeveer 85%, bij bedrijven tot 10 personen op 42%. Het MKB maakt het meeste gebruik van de WBSO, in 2011 bedraagt het aandeel van het MKB in het totale aantal aanvragen 97%.

Bron: AgentschapNL.nl

De WBSO aanvragen

De WBSO is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om innovatie bij bedrijven te bevorderen. Agentschap NL, een agentschap van het Ministerie van EL&I, voert de WBSO uit. Indien uw onderneming ook WBSO wil aanvragen, kunt u contact opnemen met WBSO.biz via ons contactformulier of bellen met 0570-763764.