Maak de reis van en naar station aantrekkelijker

Agentschap NL nodigt namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondernemers, onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen en lokale overheden uit om voorstellen in te dienen voor de Small Business Innovation Research (SBIR) ‘Innovatief reizen van en naar het station’.

Er is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor wegnemen belemmeringen in voor- en natransport. Doel van deze SBIR is het stimuleren van nieuwe vormen in het voor- en natransport. Het ministerie wil daarmee het gebruik van de trein aantrekkelijker maken voor steeds meer mensen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 16 juni 2010 17.00 uur.

Opdracht tot onderzoek naar innovatieve concepten

De SBIR Innovatief reizen van en naar het station is opgezet volgens de aanpak van het Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt hiermee partijen voorstellen in te dienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten die bijdragen aan een beter voor- en natransport van de trein. De voorstellen dienen zich te richten op gemak, comfort, betrouwbaarheid of beschikbaarheid. Ontwikkelingen lopen nu vaak vast op samenwerking, omdat de totale reis versnipperd is over verschillende vervoerders of aanbieders en degene die investeert niet altijd degene is met het rendement. De opdrachten worden in principe tot 100 procent vergoed.

Actieplan

De SBIR Innovatief reizen van en naar het station geeft invulling aan de uitvoering van de maatregel ‘Nieuwe vormen van voor- en natransport’ uit het Actieplan ‘Groei op het Spoor’. Dit Actieplan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft als doel het aantal treinreizigers jaarlijks met 5% te laten toenemen tot en met 2012. Naast de inzet van deze SBIR-oproep worden voor deze maatregel uit het Actieplan ook een subsidieprogramma en een prijsvraag opgesteld.

Meer informatie

Partijen die over voldoende expertise beschikken om deze opdracht uit te voeren, kunnen een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek indienen.

Advies nodig? www.wbso.biz