LNV verhoogt budget Investeringen in energiebesparing voor glastuinders

11-06-2010 – Ministerie van LNV – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het budget van Investeringen in energiebesparing voor glastuinders achteraf verhoogd. De aanvraagperiode liep van 01-04-2010 t/m 14-05-2010. Er was een budget van 2,1 miljoen euro beschikbaar, maar dat was niet genoeg voor de ingediende 128 aanvragen.

Geen loting
Door het extra budget hoeft er niet geloot te worden onder de aanvragers. Alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, worden goedgekeurd. Aanvragers krijgen binnen 8 weken na indiening een beslissing over de aanvraag. Zij mogen pas beginnen met de investeringen nadat zij de goedkeuring hebben ontvangen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het LNV-loket.