LNV: subsidie voor continuïteitsproblemen landbouwondernemingen

19-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 7577 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van LNV heeft een nieuwe subsidiemodule toegevoegd aan de Regeling LNV-subsidies: ‘Tegemoetkoming ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van maatregelen ter bestrijding van dierziekten en schadelijke organismen bij planten’. De eenmalige subsidie moet een vangnet vormen voor landbouwondernemingen die op zichzelf perspectief hebben, maar door de kosten van bestrijding van dier- en plantenziekten in de continuïteitsproblemen zijn geraakt.

Doelgroep en bijdrage

De regeling staat open voor landbouwondernemingen waarvan de omzet maximaal 10 miljoen euro bedraagt en waar maximaal 49 personen werken. De onderneming moet minimaal 3 jaar actief zijn. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 100.000 euro. De aanvraagperiode wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.