LNV-subsidie Praktijknetwerken overtekend

24-11-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling
De Regeling LNV-subsidies Praktijknetwerken is ruimschoots overtekend. De aanvraagperiode, die liep van 15-09-2010 t/m 28-10-2010, stond deze keer open voor de gehele landbouwsector en niet alleen voor de veehouderij. Ook was de subsidieregeling uitgebreid met subsidie voor grote praktijknetwerken.

Budget
In totaal is er voor 19 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl het beschikbare budget 8 miljoen euro bedraagt. Voor kleine praktijknetwerken is er voor 6 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl het budget 1,2 miljoen euro bedraagt. Voor grote praktijknetwerken is voor 13 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl het beschikbare budget 3,6 miljoen bedraagt.

Aanvragen
Ook het aantal aanvragen is veel groter dan voorgaande jaren. Er zijn 172 projectaanvragen ingediend voor kleine praktijknetwerken en 41 voor grote praktijknetwerken. In 2009 waren er voor de subsidieregeling praktijknetwerken 70 aanmeldingen. Bijna alle aanvragen werden digitaal ingediend: 97%.

Beslissing
Een beoordelingscommissie rangschikt de aanvragen op basis van het advies van onafhankelijke deskundigen. Dienst Regelingen verstuurt de beslissingen in februari 2011.