LNV publiceert tarieven slachtpremie, eiwithoudende gewassen en noten

09-06-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de definitieve tarieven gepubliceerd voor de slachtpremie (subsidie voor runderen) en de subsidie voor eiwithoudende gewassen en noten. Voorheen kregen boeren een inkomenssteun, die gekoppeld was aan de productie. Vanaf 2010 is de steun niet meer gekoppeld aan de productie. In plaats van inkomenssteun krijgen boeren nu een bedrijfstoeslag.

 

Vaststelling tarieven

 

De bedrijfstoeslag wordt bepaald aan de hand van toeslagrechten. Om het aantal toeslagrechten van een aanvrager te bepalen, kijkt LNV naar de premies/subsidies die de aanvrager eerder heeft gekregen. Het gemiddelde aantal dieren of hectares in die referentieperiode wordt vermenigvuldigd met het bijbehorende tarief. De tarieven zijn:

  • slachtpremie volwassen runderen: 69,86 euro per rund;
  • slachtpremie kalveren: 40,65 euro per kalf;
  • eiwithoudende gewassen: 99,73 euro per hectare;
  • noten: 178,38 euro per hectare.

Meer informatie is te vinden bij het LNV-loket.