LNV geeft 4 miljoen extra aan jonge landbouwers

05-10-2010 – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt 4 miljoen euro extra beschikbaar voor de laatste openstelling van de Regeling LNV-subsidies, onderdeel Jonge Landbouwers. Het extra budget is bedoeld om aanvragen te honoreren die anders wegens budgetoverschrijding zouden worden afgewezen. Er komt geen nieuwe aanvraagronde.

Budgetoverschrijding
Jonge landbouwers konden een aanvraag indienen van 01-07-2010 t/m 13-08-2010. Het oorspronkelijke budget bedroeg 7,2 miljoen euro. Daarnaast hadden 9 provincies een additioneel budget beschikbaar gesteld. Aanvragers in deze provincies komen voor het extra budget in aanmerking zodra ook het additionele budget overschreden is.