LNV: 2e ronde 2010 Integraal Duurzame Stallen

02-07-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de 2e aanvraagperiode voor de subsidieregeling Investeringen in Integraal Duurzame Stallen bekendgemaakt.

Aanvraag
De 2e aanvraagperiode loopt van 02-08-2010 t/m 31-08-2010 (onder voorbehoud). Ondernemers die tijdens de 1e openstelling van 01-02-2010 t/m 28-02-2010 subsidie hebben gekregen, kunnen geen aanvraag meer indienen voor de 2e openstelling. De maximale subsidie is 400.000 euro en het subsidieplafond bedraagt 16 miljoen euro.

Integraal Duurzame Stallen
Via de subsidieregeling Investeringen in Integraal Duurzame Stallen kunnen landbouwondernemers subsidie aanvragen als zij bij de huisvesting van dieren extra rekening houden met het dierenwelzijn. Kosten voor de verbetering van diergezondheid, milieu (ammoniak, fijnstof en energie) en arbeidsomstandigheden vallen ook onder de subsidie, maar alleen als de ondernemer verder gaat dan de gangbare norm.

Deze subsidie aanvragen? Neemt u contact op met Adbrevio Consult:
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T 06 275 91 682