LNV: 2 miljoen voor investering in verwerking en afzet visserij

22-06-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Binnen de Regeling LNV-subsidies onderdeel Investeringen Visserij stelt het ministerie van LNV ook in 2010 het onderdeel ‘Investeringen in verwerking en afzet’ open. Het gaat om investeringen in de verwerking en afzet van visserijproducten aan de wal.

Aanvraag en budget
De aanvraag staat open voor (samenwerkingsverbanden van) visserijondernemingen. De aanvraagperiode loopt van 01-07-2010 t/m 31-07-2010. Er is een budget van 2 miljoen euro beschikbaar. Een deel van de financiering komt van het Europees Visserij Fonds (EVF).

Meer informatie
Meer informatie over de regelingen is te vinden op de site van het LNV-loket en op de site van het Visserij Innovatieplatform.

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag?
Adbrevio Consult

Rob Korten: T 06 275 91 682 of [email protected]