Limburgse subsidie zonnepanelen eigenwoningbezitters

20-01-2011 – Provincie Limburg – Milieu, natuur en energie

Limburgse eigenwoningbezitters kunnen t/m 31-12-2011 subsidie aanvragen voor zonnepanelen voor hun huis. De subsidie zonnepanelen bedraagt 30% van de aankoop- en installatiewaarde van de zonnepanelen tot een maximum van 1.000 euro per woning. Het subsidiebedrag moet minimaal 500 euro bedragen.

Aanvraag
De provincie behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond van 1,4 miljoen euro bereikt is.

Meer informatie is beschikbaar op de website: www.limburg.nl/subsidies .