Limburg: tijdelijke subsidieregeling voor sloop kassen en stallen

20-01-2011 – Provincie Limburg – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Limburg wil met 2 tijdelijke subsidieregelingen de sloop van verouderde en overbodige stallen en tuinbouwkassen bevorderen. Het gaat vooral om oude, economisch onrendabele veehouderijbedrijven en kassen in waardevolle landschappen of in de buurt van dorpskernen. De regelingen hebben alleen betrekking op bedrijfsgebouwen en niet op bedrijfswoningen. Voor elk van de beide regelingen stelt de provincie 1 miljoen euro beschikbaar.

Aanvraag
De aanvraagperiode van beide regelingen loopt van 01-02-2011 t/m 31-03-2011. In principe is er een subsidiepauze voor plattelandsprojecten die vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) worden gefinancierd. Voor deze regelingen is echter een uitzondering gemaakt, omdat beide regelingen al lange tijd in voorbereiding waren en in het vooruitzicht waren gesteld aan de agrarische sector.

Meer informatie over de regelingen is te vinden op: http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Plattelandinuitvoering/PIUdocumenten/PIUdocumenten.asp.