Langer aanvragen breedbandinternet voor boeren

29-04-2010 – Staatscourant 2010, nr. 6789 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van LNV heeft de Openstelling LNV-subsidies op 3 punten gewijzigd. De wijzigingen zijn:

Aanvraagperiode breedbandinternet
Agrarische ondernemers in buitengebieden krijgen langer de tijd om subsidie voor breedbandinternet aan te vragen. Oorspronkelijk liep de aanvraagperiode t/m 29-04-2010, maar dit is verlengd t/m 10-06-2010. Het budget blijft 600.000 euro.

Flexibel budget Bioraffinage
Het budget voor de regeling Bioraffinage wordt flexibel verdeeld. Via de regeling is subsidie beschikbaar voor pilotprojecten en demonstratieprojecten van duurzame bioraffinage-ketens. Wanneer het budget voor pilotprojecten (2 miljoen euro) niet wordt opgemaakt, wordt het resterende bedrag overgeheveld naar het budget voor demonstratieprojecten (8 miljoen euro) en andersom.

Subsidie advies voor land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen
Land- en tuinbouwondernemers die in liquiditeitsproblemen verkeren, kunnen subsidie aanvragen voor extern advies. De aanvraagperiode loopt van 01-05-2010 t/m 31-12-2010. Aanvragers die in 2009 al een subsidie voor een bedrijfsconsult hebben ontvangen, komen niet voor subsidie in aanmerking. Het subsidieplafond bedraagt 191.500 euro.

Voor subsidieadvies neemt u contact op via http://www.wbso.biz/