KP7 thema Food: oproep Bio-Economy 2011

23-07-2010 – Agentschap NL, EG-Liaison – Onderzoek en ontwikkeling

Op 20-07-2010 heeft de Europese Commissie de oproep voor 2011 gepubliceerd voor de Knowledge Based Bio-Economy (KBBE). KBBE valt onder het KP7-thema ‘Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology’ en is gericht op het ontwikkelen en versterken van de Europese Knowledge Based Bio-Economy. Er is subsidie beschikbaar voor 3 subthema’s:

  • sustainable production and management of biological resources from land, forest and aquatic environment;
  • fork to farm: food (including seafood), health and well-being;
  • life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products and processes.

Aanvraag en budget

De aanvraagperiode loopt van 20-07-2010 t/m 25-01-2011. Voor de oproep is in totaal ruim 240 miljoen euro beschikbaar. Van het totale budget is 15% bestemd voor het MKB.

Focus 2011
Het werkprogramma voor 2011 wil een bijdrage leveren aan 5 maatschappelijke uitdagingen:

  • primary production mitigating and adapting to climate change;
  • greening the industry;
  • food security and safety for Europe and beyond;
  • a socially inclusive and healthy Europe;
  • oceans for the future.

Informatiebijeenkomsten
Op 13-09-2010 organiseert de Europese Commissie een informatiebijeenkomst over de oproep. Op 13-09-2010 en 14-09-2010 organiseert de Belgische overheid in Brussel een conferentie over het beleidsthema KBBE: ‘Knowledge Based Bio-Economy towards 2020’. Zowel onderzoekers, bedrijfsleven, NGO’s als beleidsmakers worden uitgenodigd op deze dag een bijdrage te leveren aan een Europese visie.

Meer informatie is te vinden op de site van CORDIS onder FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA en FP7-KBBE-2011-5-SME.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682