KP7 2011: 6,4 miljard voor slimme groei en slimme banen

21-07-2010 – Agentschap NL, EG-Liaison – Onderzoek en ontwikkeling

Op 20-07-2010 is een groot aantal KP7-oproepen voor 2011 gepubliceerd. Voor KP7 is in 2011 een budget van 6,4 miljard euro beschikbaar. De investering zal naar verwachting 165.000 banen creëren. Op lange termijn moet het leiden tot een slimmer en duurzamer Europa.

MKB
Het totaalbudget, het hoogste ooit, wordt verdeeld over verschillende wetenschappelijke disciplines, overheidsbeleidsgebieden en commerciële sectoren. Nederland haalt gemiddeld 6% van het KP7-budget binnen en kan dus een bedrag van ruim 380 miljoen euro binnenhalen. Het MKB staat in 2011 hoog op de prioriteitenlijst. De Europese doelstelling is om 15% van het budget voor het MKB te realiseren. Dit betekent dat het MKB in Nederland een bijdrage van 57 miljoen euro kan verwachten.

PPP’s
In 2011 is ook weer geld beschikbaar voor de Research Public Private Partnerships (PPP’s). Deze onderzoeksprojecten zijn nog meer dan andere KP7-onderdelen gericht op de samenwerking tussen de wetenschap en de industrie en op concrete uitkomsten. Een jaar geleden zijn er 3 PPP’s van start gegaan:

  • Green Cars;
  • Energy Efficient Buildings;
  • Factories of the Future.

Dit jaar start de nieuwe PPP ‘Future Internet’, het internet van de toekomst dat de Europese infrastructuur ‘intelligent’ moet maken.

Op 09-07-2010 heeft de Europese Commissie een informatiedag over de PPP’s gehouden. De presentaties zijn beschikbaar op de site van EG-Liaison.