Kabinet geeft 60 miljoen voor vermindering uitstoot CO2

01-02-2010 – Ministerie van Economische Zaken – Milieu, natuur en energie

Het kabinet stelt 60 miljoen euro beschikbaar voor 5 programma’s die de uitstoot van CO2 kunnen verminderen. De programma’s maken deel uit van de Innovatieagenda Energie. Het geld komt uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). De programma’s staan open voor bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met innovatie op het gebied van duurzame producten en processen. Het gaat om de volgende 5 programma’s:

  • ketenefficiency: het vernieuwen van productieprocessen van bedrijven, zodat er enerzijds minder energie wordt gebruikt en anderzijds meer duurzame energie;
  • emissiearm veevoer: onderzoek naar hoe voeding van koeien zo kan worden aangepast dat de koeien in hun spijsvertering minder methaan produceren;
  • intelligente netten: slimmer gebruik maken van het elektriciteitsnet. Dit is nodig omdat elektriciteit steeds meer decentraal wordt opgewekt (bijvoorbeeld door zonnepanelen) en gebruikt (bijvoorbeeld door elektrische auto’s);
  • CCS-CATO2: demonstratieprojecten voor de afvang en opslag van CO2;
  • CCS-grote Demo: realisatie van een grootschalige CCS-pilot in Rotterdam. Het gaat om installaties die megatonnen CO2 kunnen opvangen en ondergronds opslaan.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz