Industriële warmtebenutting: Haalbaardheidsonderzoeken en investeringsprojecten open

Agentschap NL

Het ministerie van Economische Zaken stelt in 2010 10,5 miljoen euro beschikbaar voor een beter gebruik van restwarmte en duurzame warmte in de industrie.

Warmte is in de industrie essentieel om het primaire productieproces goed te laten functioneren. De jaarlijkse warmtebehoefte is groot: circa 560 PJ. Niet al deze warmte wordt volledig benut. Soms ontbreken binnen de inrichting van een bedrijf mogelijkheden hiervoor. Hergebruik van warmte kan dan alleen in de directe omgeving van het bedrijf worden gezocht. Maar bij veel bedrijven liggen er wél kansen voor warmtereductie binnen de eigen processen.

Deze regeling is één van de maatregelen uit het werkprogramma ‘warmte op stoom’, waarmee de minister van Economische Zaken een impuls wil geven aan de verduurzaming van het warmtegebruik in Nederland; het grootste gedeelte van het energieverbruik in Nederland is immers bestemd voor warmte.

Subsidieadvies nodig? http://www.wbso.biz/