Helft SDE-subsidie Zon-PV Groot naar 1 bedrijf

06-01-2011 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Voor de SDE-regeling categorie Zon-PV Groot waren in 2010 op de 1e dag van opstelling zo’n 35.000 aanvragen ingediend. Hiervan zijn ruim 17.000 aanvragen afkomstig van 1 bedrijf. Dit bedrijf, SunUnited, ontving ook de helft (66) van het totaal aantal verleende subsidiebeschikkingen (131). Dit blijkt uit een lijst van Agentschap NL.

SunUnited
SunUnited heeft zoveel aanvragen kunnen indienen omdat het bedrijf daken van andere bedrijven ‘huurt’ om zonnepanelen op te plaatsen. SunUnited legt uit dat zij zo’n 1.700 inschrijvingen hebben ontvangen en 10 aanvragen per adres hebben ingediend. Volgens SunUnited was dit mogelijk binnen de regels van de subsidieregeling in 2010. Om alle aanvragen binnen 1 dag in te kunnen dienen, hebben zij uitzendkrachten ingehuurd.

Agentschap NL
Volgens een woordvoerder van Agentschap NL heeft het agentschap de regeling uitgevoerd volgens de geldende regels. Bij meerdere aanvragen voor 1 adres controleert Agentschap NL altijd of het past. Dit wil zeggen dat het agentschap controleert of het totale aantal vierkante meters zonnepanelen van de verschillende subsidieaanvragen niet groter is dan de beschikbare dakruimte op dat adres.

Het is nog niet zeker of SDE Zon-PV Groot opengaat in 2011, maar als dat gebeurt, dan zal voor deze SDE-categorie de voorwaarde gaan gelden dat er nog maar 1 aanvraag per adres kan worden ingediend.