Helft Nederlandse bedrijven innovatief

WBSO.biz

Het aantal innovatieve bedrijven in Nederland groeit, blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ging het in de periode 2006-2008 om ongeveer een derde (35%) van de bedrijven, in de periode 2008-2010 deed bijna de helft (48%) op een of andere manier aan innovatie. Het aandeel bedrijven met technologisch innovatieve activiteiten kwam uit op 38%. En van de bedrijven met ten minste 250 werkzame personen was 63% technologisch innovatief. Onder de kleine bedrijven, met 10 tot 50 werknemers, bedroeg dit aandeel 34%. In de industrie was 53% van de bedrijven technologisch innovatief, tegen 36% in de dienstverlening.

De farmaceutische industrie en de aardolie-industrie zijn volgens het CBS de meest technologisch innovatieve industrieën. Binnen de dienstensector zijn vooral de telecom- en IT-sector innovatief. Meer dan twee van de drie bedrijven in de ICT-sector (ICT-industrie en ICT-diensten samen) hadden technologisch innovatieve activiteiten in de periode 2008–2010.

In 2008–2010 realiseerde 72% van de innovatieve bedrijven een productinnovatie. Ongeveer evenveel bedrijven realiseerden een procesinnovatie. In de groep productinnovatoren bedroeg het deel van de omzet van het bedrijf dat werd behaald met innovatieve producten gemiddeld 26% in 2010. De verschillen tussen diverse bedrijfstakken zijn op dit punt minimaal, concludeert het CBS. Kleinere bedrijven haalden gemiddeld een groter deel van hun omzet uit nieuwe of sterk verbeterde producten dan grotere. Het aandeel van de omzet van alle bedrijven in Nederland dat gerealiseerd is met innovatieve producten bedroeg 9%. Ongeveer de helft hiervan betrof producten die nieuw voor de markt waren, dus niet alleen nieuw voor het bedrijf.

Een gemiddelde ‘innovator’ besteedt bijna een derde van zijn innovatie-uitgaven aan eigen R&D (31%). De andere grote kostenpost is de aankoop van machines, apparatuur en software (36%). Bedrijven in de industrie besteden een groter deel van hun innovatie-uitgaven aan eigen R&D dan bedrijven in de andere sectoren, die meer uitgeven aan machines, apparatuur en software.

Ruim 30% van de innovatoren heeft in de periode 2008–2010 samengewerkt met andere partijen. Onder de grotere bedrijven was dit zelfs 50%. Het vaakst werkten bedrijven bij innovatie samen met hun leveranciers.

In de industrie heeft 38% van de bedrijven in de periode 2008–2010 een niet-technologische vernieuwing doorgevoerd. In de dienstensector was dit 33%. Organisatorische vernieuwingen kwamen iets vaker voor dan marketingvernieuwingen. Niet alleen op technologisch vlak, maar ook in organisatorische en marketinginnovatie is de ICTsector sterk. Meer dan de helft van de bedrijven in de ICT-sector heeft in de periode 2008–2010 een niet-technologische innovatie doorgevoerd.

Van alle bedrijven ondervond 13 % knelpunten bij innovatie in de periode 2008–2010. Onder de innovatoren ondervond 21% vertraging in de innovatieve activiteiten. Door 14% van de innovatoren zijn innovatieve werkzaamheden vanwege knelpunten teruggebracht in omvang. Bedrijven die knelpunten ondervinden bij innovatie, ervaren de kosten het vaakst als knelpunt.

Bedrijven kunnen innovatie bevorderen door de creativiteit van werknemers te stimuleren. Bijna één op de drie bedrijven hield in de periode 2008–2010 brainstormsessies over innovatie. Een vijfde van alle bedrijven heeft dergelijke brainstormsessies als succesvol ervaren. Bedrijven met technologische innovaties pasten in de periode 2008–2010 vaker innovatiestimulerende methodes toe dan bedrijven zonder deze innovaties. Dergelijke methodes leiden bij innovatoren ook vaker tot succes dan bij niet-innovatoren. Toch geldt ook voor de niet-innovatoren dat methodes om creativiteit te stimuleren vaak succesvol zijn, aldus het CBS-onderzoek.

Bron: www.linkmagazine.nl

Subsidie op innovatie

Veel bedrijven kunnen subsidie ontvangen op innovatieve ontwikkelingen. Wilt u daar meer over weten, neemt u dan contact op met de experts van www.wbso.biz. U kunt al gauw subsidie krijgen op uw eigen loonkosten, investeringen en gemaakte materiaalkosten. Wij vragen deze subsidies doorgaans op basis van No Cure No Pay voor u aan. Aardige bijkomstigheid is dat, indien u geld weet te verdienen met uw innovatie, u ook kans heeft op een korting op de vennootschapsbelasting. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.